Pedagogu profesionālās pilnveides kursu piedāvājums jūnijā

Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, skolas – centra telpās bez maksas
realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 8 stundu programmu.

04.06.2024.- divas grupas

05.06.2024.-divas grupas

Atbalsta komandas darba organizācija individuālā atbalsta īstenošanā skolēniem
(8 st.)

Mērķauditorija – Vispārējās izglītības iestādes pedagogi:

Programma veidota kā atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām pedagoģiskā procesa mērķtiecīgai plānošanai organizēšanai un vadīšanai. Programma veicinās skolēnu dažādu vajadzību atpazīšanu, to dziļāku izpratni un dažādu stratēģiju izmantošanu, pielāgojot tās individuāli katram skolēnam, labās prakses piemēri. Pedagogiem tiks piedāvātas praktiskas idejas un metodiskie paņēmieni, lai organizētu un vadītu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Pedagogiem būs iespēja, strādājot praktiski, apgūt jaunas darba metodes bērnu vispārējās attīstības un labizjūtas veicināšanā.

Kursu tēmas:

 • Iekļaušanu veicinošas izglītības pamatnostādnes.
 • Atbalsta komandas sadarbība un efektivitāte.
 • Skolēnu dažādu vajadzību atpazīšana un izpratne.
 • Individuālās un personalizētās mācīšanās stratēģijas, diferencēta pieeja mācību procesam.
 • Digitālo rīku un mākslīgā intelekta izmantošana kā atbalsts mācību procesā.
 • Individuālo izglītības apguves plānu veidošana un sekmīga realizēšana mācību procesā.

Pieteikšanās kārtība:

nosūtot uz Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv pieteikumu ar sekojošu informāciju:

 • e-pastu,
 • dalībnieka vārdu, uzvārdu,
 • mācību priekšmets/ amats,
 • izglītības iestādi,
 • telefona numuru

P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots.