Pēdējais zvans

   2019. gada 17. maijā uz pēdējo zvanu pulcējās 9. klases skolēni, kurus svinīgi zālē ieveda 1. klases skolēni.

Skolas direktore Gunda Balode apsveica visus klātesošos un novēlēja veiksmi eksāmenos skolas beidzējiem. Tad apsveikuma vārdus teica 8. klases skolēni, dāvinot krāsainus balonus kā simbolu tālākam lidojumam.

Turpinājumā arī pārējo klašu skolēni bija izdomājuši dažādus apsveikumus, bet visus pārsteidza 4. klases skolēnu apsveikums, kurš izraisīja patiesu prieku un smieklus ne tikai 9. klases skolēnos, bet arī visos klātesošajos. Tā bija improvizēta absolventu fotografēšana, izmantojot krāšņi noformētu foto rāmīti, turklāt tūdaļ katrs no skolas beidzējiem saņēma fotogrāfiju, kura bija jau iepriekš sagatavota un noformēta humoristiskā stilā.

Pasākuma otrajā daļā uzstājās paši absolventi, kuri bija sagatavojuši nopietnu un pārdomātu apsveikuma tekstu par dzīves jēgu audzinātājas Jolantas Ābelītes vadībā.

Varēja redzēt, ka skolēni ir ļoti izauguši un nobrieduši tieši pēdējā mācību pusgada laikā. Noslēgumā kā pateicību par ieguldīto darbu 9. klases skolēni bija sagatavojuši puķu podiņus skolotājiem un skolas darbiniekiem.

                                                                                                            Natālija Freimane