Pieredzes apmaiņas seminārs “Kompetenču pieeja izglītības procesā”

Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

         Mūsu skolas pedagogi 16. oktobrī piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā “Kompetenču pieeja izglītības procesā” Kokneses pamatskolā – attīstības centrā.

        Semināra laikā tika apmeklētas starpdisciplinārās stundas vairākos vecumposmos (dabaszinības un sports 2. klasē, bioloģija un angļu valoda 9. klasē), tika uzklausīta informācija par projektu, tā norisi un piedāvātajām iespējām. Kolēģi dalījās ar labās prakses piemēriem mācību procesa  plānošanā un organizēšanā, pedagogu sadarbībā. Bija iespēja iepazīties arī ar projektā izstrādātajiem un aprobācijai nodotajiem mācību materiāliem.

        Semināra noslēgumā tika diskutēts par kompetenču pieejas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem iekļaujošajā izglītībā.