Mācību gada sākumā radās ideja, ka jāveido projekts, kurā skolēniem būtu iespēja iepazīties ar “draugu klasēm”.

Bija sajūta, ka skola ir it kā sadalīta 2 daļās – skolas korpuss un internāta ēka. Katra skolēnu grupa dzīvo savu neatkarīgu skolas dzīvi, un mūsu ceļi reti krustojas. Gribējās padarīt skolas dzīvi vienotāku, iepazīties ar draugu klašu ikdienu, kopīgi darboties, lai skolēni viens otru iepazītu tuvāk.

Uzrunāju 9.klases un 7.klases skolēnus un aicināju atbalstīt ieceri. 7.klases skolēni pina draudzības aproces un gatavojās ciemoties pie 3.a klases, bet 9.klases skolēni izgatavoja spēles, lai kopīgi izspēlētu tās ar apvienotajām 4./5.a, 6./7a un 8./9.a klasēm.

Bioloģijas skolotāja Maija uzaicināja “draugu klašu” bērnus uz dabaszinību klasi.    Ar 9.klases skolēnu palīdzību draugi mikroskopā pētīja asinis, kuņģa sieniņu, auga stumbru, blusas kāju un citas lietas.

Sagatavojām arī Ziemassvētku dāvanas –  katram konfekšu paciņu, kuras mums sponsorēja vecāki, kā arī pašu gatavotas puzles. Katrs skolēns skaisti noformēja aploksni, kurā ielikām puzles gabaliņus. Iecerētais mums izdevās un ieguvām daudz nebijušu emociju, jaunu pieredzi.

Paldies visiem 7. un 9.klases skolēniem, kā arī vecākiem, kuri atbalstīja šo projektu!

 

Guntra Gulbe