Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde

„Jelgavas izglītības pārvalde”

Adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs

Adrese: Institūta iela 4,Jelgava,LV-3004

Tālrunis: 63023684

Nodokļu maksātāja reģistrs: Nr.: LV90000074738

Bankas kods: TRELLV22

Bankas konts: LV64TREL9810420540010