Rudens – mācību ekskursiju laiks

  

(literatūras, vēstures, bioloģijas apguve ārpus klases)

   2018./2019. mācību gadā, veiksmīgi sadarbojoties ar audzinātājiem, tika plānotas mācību ekskursijas uz dažādu rakstnieku memoriālajiem muzejiem, lai pamatīgāk iepazītu rakstnieka personību un sajustu tās vietas noskaņu, kurā autors ir dzīvojis, tādējādi realizējot jauno pieeju mācību satura apguvei “ārpus klases”.     

        5. klase 09.10. kopā ar audzinātāju Jeļenu Lukaševicu devās ekskursijā uz Annas Brigaderes memoriālo muzeju “Sprīdīši”, kā arī apskatīja Tērvetes dabas parku, kurā viņi iepazina arī taureņu māju. 

Tā skolēniem palikusi atmiņā īpaši labi 7. klases skolēni 27.09. kopā ar Sandru

Rubeni iepazinās ar Kārļa Skalbes memoriālo muzeju “Saulrieti” un brāļu Kaudzīšu memoriālo muzeju “Kalna Kaibēni”.

Visiem ļoti patika skaistie dabas skati Vecpiebalgas pusē.

           8. klase 02.10. apmeklēja Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki” kopā ar audzinātāju Lieni Veģeri un klausījās gides interesantajā stāstījumā, jo brauciena mērķis bija ne tikai iepazīt rakstnieka dzimtās mājas, bet arī piedalīties Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursā, rakstot radošu darbu par tematu ““Braki”- vakar, šodien, rīt”. Šajā ekskursijā piedalījos arī es pati. Divpadsmit skolēni uzrakstīja radošo darbu, un trīs, manuprāt, interesantākos darbus nosūtījām uz muzeju izvērtēšanai. Rakstot darbu, skolēni neatstāstīja tikai to, ko dzirdēja muzejā, bet arī paši bija meklējuši papildu informāciju par rakstnieku un viņa daiļradi. Tas priecē, jo redzams, ka muzeja apmeklējums daudzus ir ieinteresējis uzzināt kaut ko vairāk.

           9. klase 28. 09. apmeklēja Andreja Pumpura memoriālo muzeju Lielvārdē skolotājas Jolantas Ābelītes vadībā un iepazinās tuvāk ar Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” varoņiem. Vairāki skolēni minēja, ka vēlas stāstīt par eposu “Lāčplēsis” eksāmena runas daļā.

           2018. gada 11. septembrī 5.-9. klašu skolēni arī noskatījās Ināras Kolmanes veidoto mākslas filmu “Bille”, kas veidota pēc rakstnieces Vizmas Belševicas romāna “Bille” motīviem, lai iepazītu tuvāk to vēsturisko laiku, kurā autore ir dzīvojusi.

        Nobeigumā gribu teikt lielu paldies direktorei, kura finansiāli atbalstīja, gan mācību ekskursijas, gan mākslas filmas “Bille” skatīšanos, jo skolēniem biļetes uz filmu un ekskursijas finansēja skola. Paldies audzinātājiem par sadarbību un atbalstu.

Natālija Freimane

(latviešu valodas un literatūras skolotāja)