Sadraudzības Ziemassvētki
“Melns ar baltu satikās”

20.decembrī plkst. 10.00 svētku pasākums 59 mācību programmas bērniem.
21.decembrī plkst. 10.00 svētku pasākums 58 mācību programmas bērniem.
Satikšanās skolas aktu zālē