Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometne “Saulespuķe”

Mūsu skolā no 16.08.2022. līdz 23.08.2022. norisinājās Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometne “Saulespuķe”. Nometnē piedalījās 20 Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs bērni un 20 bērni no Ukrainas, kuri uzsākuši vai uzsāks mācības dažādās Latvijas skolās.

Skolēni mācījās sadarboties, izpaust savas idejas radoši, iepazinās un nostiprināja savas zināšanas par latviešu tautas tradīcijām un apguva pirmos soļus dejas mākslā, piedaloties zumbas nodarbībās. Tāpat arī bērni piedalījās mūzikas nodarbībās, kuru laikā mācījās saklausīt dažādus ritmus un ritmizēt.

Bērni no Ukrainas apmeklēja latviešu valodas nodarbības, kuru laikā papildināja savas zināšanas un vārdu krājumu latviešu valodā. Tas veicināja latviešu un ukraiņu bērnu savstarpējo komunikāciju un draudzību. To varēja novērot, piemēram, improvizācijas nodarbībās. Ar lielu azartu bērni iesaistījās arī dažādās sporta aktivitātēs, kā arī galda spēļu turnīros.

Īpašu sajūsmu izraisīja ekskursija uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, jo bija iespēja apskatīt gan pašmāju, gan eksotiskos dzīvniekus. Savukārt, iepazīstot Jelgavu, devāmies pārgājienā uz Lielupes palienu pļavām vērot savvaļas zirgus un burvīgu skatu uz Lielupes līkločiem un Jelgavu, kas paveras no skatu torņa augstākās platformas.

Nometnes noslēgumā devāmies uz Tērvetes dabas parku, kur iepazinām Rūķīšu un Pasaku mežu. Skolēni ar prieku rotaļājās arī bērnu laukumiņā. Tērvetes dabas parkā, dodoties braucienā ar vilcieniņu, smēlāmies vasaras vēju un sauli, ko paņemt līdzi, uzsākot jauni mācību gadu.

Lai visiem radošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!