2. oktobrī, skaistā un saulainā rudens dienā Jelgavas pamatskolā “Valdeka”-attīstības centrā notika Skolotāju dienas pasākums.

Pedagogi tika aicināti apmeklēt skolas aktu zāli, kur, šoreiz mazliet neierasti, neuzstājās skolas skolēni ar svētku koncertu, bet pateicības vārdus skolotājiem teica skolēnu vecāki! Vecāku izteiktie pateicības, atziņas un uzmundrinājuma vārdi ļāva katram pedagogam justies gandarītam un novērtētam.

Lai saldinātu šo svētku dienu tika pasniegts svētku kliņģeris un skaisti ziedi, kas radīs svētku noskaņu un rotās skolas telpas.

Turpinājumā skolas direktore Gunda Balode mīļi sveica pedagogus un atzinīgi novērtēja katra pedagoga ieguldījumu skolas attīstībā un prasmē rast individuālu pieeju katram skolēnam.

Īpaši šajā dienā tika sumināta skolas logopēde Anita Stāvause, kura Jelgavas pilsētas kultūras namā  Skolotāju dienas pasākumā saņēma Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā.

Skolas logopēde Anita Stāvause mūsu skolā strādā no 2006.gada, savu ikdienas darbu veic ar augstu atbildību un ieinteresētību, ir laipna, atsaucīga pret skolēniem, vecākiem un kolēģiem. Anita Stāvause regulāri papildina savas zināšanas dažādos kursos un apmācībās, nodod iegūtās zināšanas un pieredzi citiem speciālistiem, vada kursus un seminārus citu izglītības iestāžu pedagogiem, profesionālās prakses logopēdiem -augstskolu studentiem.

 

 

 

 

 

        

Novēlējums mums visiem pedagogiem Skolotāju dienā, lai katram patīk tas, ko viņš dara, lai tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs skolēns var būt veiksmīgs!