Spīdolas Valsts ģimnāzijas rūķi.

2019.gada 19. decembrī mūsu skolā viesojās Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni, lai kopā ar 1.-4. klases skolēniem un pirmskolas grupiņas bērniem ietu rotaļas un darbotos dažadās radošās darbnīcās. Lai mudinātu skolēnus veidot  radošas un interesantas dāvanas Ziemassvētkos, Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni bija sarūpējuši radošās darbnīcas, kurās varēja veidot eņģeļus, greznot piparkūkas, darināt svečturus un nelielas kārbiņas, veidot dekorus eglītei. Tiem, kuri gribēja izkustēties, bija jautras stafetes ar pikām un sniegavīru.Valdīja patiess prieks par pašu darinātajām lietām, jautrība un Ziemassvētku noskaņa.

Paldies Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēniem par svētku prieku un kopā būšanu!