“Veiksmes un izaicinājumi, mācot pašizpausmi mākslā speciālajā izglītībā”

2021.gada 25. martā Šauļu Dermes skola organizēja starptautisku konferenci “Veiksmes un izaicinājumi, mācot pašizpausmi mākslā speciālajā izglītībā”, kurā piedalījās arī pārstāvji no mūsu skolas.

Šogad konference notika attālināti, angļu un lietuviešu valodā. Starptautisko konferenci atklāja Šauļu Dermes skolas mākslinieciskie kolektīvi: vokālā studija “Gama” (skolotāja Vitālija Kučiene), deju grupa “SPARNAI” (skolotāja Arnolda Kapačinskiene) un direktore Rūta Lanauskiene.

Konferencē  bija iespēja iepazīt Šauļu Dermes skolas neformālās izglītības nodaļas vadītājas Ieva Juozapavičiūtes stāstījumu par  Šauļu Dermes skolu, kā arī skolotāja Nomeda Medžiaušiene dalījās pieredzē par neformālās izglītības iespējām speciālajā izglītībā. Būtiskākos aspektus, mācot pašizpausmi mākslā speciālajā izglītībā, akcentēja deju un mūzikas skolotāja, metodiķe Arnolda Kapačinskiene. Starptautiskās konferences otrajā daļa  bija iespēja piedalīties integrētās STEAM nodarbībās: “Mākslas terapija ķermenim un dvēselei”, kuru vadīja metodiķe, neformālās izglītības skolotāja Rasa Šukiene, tehnoloģiju un mākslas skolotāja Irma Miniauskiene, deju un mūzikas skolotāju metodiķe Arnolda Kapačinskienė, mūzikas skolotāja metodiķe Vitālija Kučiene . Dalībniekiem bija iespēja atklāt savas radošās spējas, dejojot, muzicējot un gatavojot vannas sāli.

Laiks, kas pavadīts kopā, kaut arī attālināti, sniedza daudz pozitīvu emociju,  pārliecību par sevi, radošas idejas.

Esot kopā, mēs varam daudz!