Starptautiskā  projekta “Mākslas pasaule”

 noslēgums

Šauļu logopēdiskajā skolā

         2019.gada 21. martā starptautiskā projekta “Mākslas pasaule” noslēgums  Šauļu logopēdiskajā skolā bija veidots kā konkurss, kura nosaukums ”Geruma sparnai 2019”. Konkursā piedalījās visas projektā iesaistītās skolas gan no Latvijas, gan Lietuvas.

        Konkursa dalībnieki iepriecināja un pārsteidza ar interesantiem muzikāliem, teatrāliem priekšnesumiem. Skolēni skatītājus iepazīstināja arī ar saviem radošajiem darbiem. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 7.-9.klases dejotāji, kuri dejoja latviešu tautas dejas: ”Veļu druva” un “Es izjāju prūšu zemi”. Mūsu dejotāji un skolotāja Līga Žilinska, kas palīdzēja sagatavoties konkursam, saņēma nomināciju par tautiskumu, bet 8. klases skolniece Elizabetes Apses, kas demonstrēja savu  zīda apgleznošanas tehnikā veidotu darbu, saņēma nomināciju par krāsainu pasaules izpausmi radošajā darbā, paldies lietišķās mākslas pulciņa vadītājai Lienei Veģerei! Šī  projekta ietvaros bija lieliska iespēja sadarboties un iepazīt interešu izglītību gan Latvijā, gan Lietuvā.