,,Labestības spārni – 2021”

Arī šogad Jelgavas pamatskolas “Valdeka” -attīstības centrs skolēni un pedagogi piedalījās starptautiskajā festivālā ,,Labestības spārni – 2021”.

Festivāla mērķis ir motivēt bērnus, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības, sazināties, izmantojot uzskati, skaņu un kustības, izjust radošuma un panākumu prieku. Šo festivālu rīko  Šauļu “Dermės” skola  (Lietuva).

Ņemot vērā visus ierobežojumus, kas šajā laikā noteikti, lai piedalītos festivālā, interešu izglītības pulciņu darbi tika iesūtīti video formātā, priekšnesumi ir tapuši gan iepriekšējā , gan šajā mācību gadā. Mūsu skolu festivālā pārstāvēja vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki: Jeļizaveta Curkāne 1.klase, Daniels Zeiferts 2.klase, Viktorija Čekunova 5.klase, Amanda Plavkova 5.klase , Kristīne Kokorēviča 9.klase un skolotāja Dace Podniece, kā arī teātra mākslas pulciņa priekšnesums ”Tiroliešu puišu deja” skolotājas Daces Ekšas vadībā.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki no Lietuvas un Latvijas speciālajām skolām. 2021. gada 25. martā visi festivāla dalībnieki pievienojās zoom platformā, lai iepazītu iesūtītos priekšnesumus un radošos darbus. Katrs mākslas darbs, radošais darbs priecēja ar savu unikalitāti, autentiskumu un sirsnību. Visi festivāla  dalībnieki tika novērtēti ar nominācijām, un skolotājiem, kuri iedrošināja un atbalstīja skolēnus, tika pasniegtas piemiņas dāvanas – USB atmiņas kartes, kas atsauc atmiņā festivāla-konkursa “Labestības spārni 2021” spilgtākos mirkļus.

Vizuālās mākslas pulciņa skolēnu darbi saņēma nomināciju par orģinālu krāsu izpausmi un radošumu, savukārt teātra pulciņa dalībnieki par mākslinieciskumu   horeogrāfiskai miniatūrai.

Paldies skolotājām par radošumu, ieinteresētību un enerģiju!