Starptautisks pasākums Vācijā

             Mūsu skolas metodiķe Ilze Šteinburga, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, no 6. oktobra  līdz 10. oktobrim piedalījās starptautiskā pasākumā „SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects”, kas norisinājās Vācijā Frankfurtē pie Mainas.

              Šī pasākuma mērķis bija iepazīties ar programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvātajām iespējām, kā arī satikt starptautiskus partnerus.

              Pasākumā piedalījās dalībnieki gan no skolām, gan dažādām organizācijām, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā jomā.

              Visas dienas tika pavadītas aktīvi līdzdarbojoties, un to laikā bija iespēja uzzināt par iekļaujošu projektu rakstīšanas un īstenošanas iespējām, dalīties pieredzē par savas organizācijas darbību un iepazīt citas organizācijas, piedalīties izglītojošās lekcijās, radošajās darbnīcās, kurās tika radītas idejas iespējamajai sadarbībai un projektiem, kā arī iepazīties ar jau realizētiem projektiem kā labās prakses piemēriem.