Teātra dienas.

Starptautisko teātra dienu 1961. gadā iedibināja UNESCO Starptautiskais teātra institūts (International Theatre Institute (ITI)). ITI nacionālie centri un teātra cilvēki visā pasaulē to ik gadu atzīmē 27. martā. Par godu šiem svētkiem tiek organizēti nacionāli un starptautiski pasākumi, īstenotas dažādas aktivitātes.

Apsveicot ikvienu, kam teātris ir darbs, atpūta, ikdiena un svētki, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas p.i. Baiba Meļņika norāda: “27. martā – Starptautiskajā teātra dienā – mēs aicinām dzīvi izspēlēt un svinēt, nevis iztirgot dolāros, latos vai eiro.” 

Sekojot tradīcijai, arī Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā 2019. gada 28. martā notika Teātra dienām veltīts pasākums ”Reiz sensenos laikos”, kurā katra klase rādīja savu sagatavoto priekšnesumu. Jāteic, ka šogad teātra dienas noritēja jautrā, atraktīvā un humora piesātinātā gaisotnē.

Pasākuma ieskaņā uzstājās 9. klase ar jaunrades darbu “Sivēns 2019”, tajā ar zināmu pašironiju attēloja lielo cīņu ar slinkumu un nekārtību, veiksmīgi iekļaujot priekšnesumā improvizētu deju atbilstošas mūzikas pavadījumā. Jaunrades darba autore bija audzinātāja Jolanta Ābelīte, bet dejas horeogrāfiju veidoja Renāte Vaičule.

Vairākas klases (8.,5., 4., 3., 1.),veidojot priekšnesumu, balstījās folklorā, proti, tautas pasakās, veidojot savdabīgu improvizāciju, piemēram, 8. klase attēloja zvēru tiesas sēdi, kurā lapsa mēģināja iesūdzēt zvejnieku par nelikumīgu zveju (”Zvejnieks un lapsa”). Idejas autore audzinātāja Liene Veģere.

  1. klases skolēni iestudēja latviešu tautas pasaku “Lapsa par pīļu ganu”, kurā spilgti lapsas tēlā iejutās Daniela Jankevica. Audzinātāja bija veiksmīgi iekļāvusi lugā piemērotu muzikālo pavadījumu, kas rosināja skolēnu radošo pašizpausmi.

 Latviešu tautas pasakas “Kukulītis” mūsdienīgu improvizāciju demonstrēja 4. klase. Lugā spilgti iekļāvās arī klases audzinātāja Ina Broma, aizstājot vienu no skolēniem, kurš tajā brīdī bija saslimis.

 Spilgti un atmiņā paliekoši tērpi bija 3. klases skolēniem, kuri iestudēja pasaku “Septiņi kraukļi”, arī aktieru spēle bija interesanta, bet vairāk tradicionāla. Muzikālā pavadījuma autore, protams, bija Dace Cabe.

 Bet pirmās klases skolēni uzveda latviešu tautas pasaku “Kaķis un pele” Ivetas Zariņas vadībā.

Dažas klases (6., 7.) iestudēja literārās pasakas. 6. klases demonstrēja Anitas Grīnieces pasaku “Rūķīša pavasaris’’, kurā klases skolēni atklāja savas prasmes tēlošanā, nepazaudējot katra individuālo stilu. Lugas iestudēšanā lielu darbu ieguldīja skolotāji Jānis Otikovs un Anita Vērdiņa.

 Taču 7. klase iepazīstināja skatītājus ar mūsdienu “Sarkangalvīti’’ jeb “Sarkanķobīti’’, kuras saturs bija bērtin piebērts ar mūsdienu jauniešu žargonu. Scenāriju palīdzēja sagatavot skolotāja Sandra Rubene, bet spilgtākie aktieri bija Ralfs, Darians Galāņini un Daniels Zeps.

Lieldienu tradīcijas ieskicēja 2. klases aktieru kolektīvs, tādējādi pietuvinot mūs Lieldienu gaidām. Liels paldies skolotājai Vinetai par piedalīšanos skolēnu dejā un skolotājai Baibai.

Pasākuma noslēgumā klašu kolektīvi un audzinātāji saņēma pateicības par piedalīšanos Teātra dienu pasākumā, bet publika guva daudz prieka, skatoties interesantos un dažādos priekšnesumus. Varēja izsmieties no sirds. Paldies visiem par aktivitāti!

                                                                Natālija Freimane un Renāte Vaičule