Tikšanās ar mākslinieci Ievu Bondari.

2019.gada 8.februārī Izglītības kvalitātes valsts dienests projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros, kurā ir iesaistījusies arī Jelgavas 1.internātpamatskola-attīstības centrs, organizēja skolas 8.klases  skolnieces Diānas Kalniņas  tikšanos ar mākslinieci Ievu Bondari.  Diānai  interesēja ,kā māksliniece  atrada savu ceļu mākslā. Māksliniece Ieva Bondare labprāt dalījās savā pieredzē un sniedza atbildes uz Diānai  interesējošiem jautājumiem. Tikšanās laikā savā darbnīcā māksliniece pastāstīja Diānai, kas viņu iedvesmoja sākt gleznot, kur viņa apguva pirmās iemaņas gleznošanā, iepazīstināja ar vairākiem saviem mākslas darbiem.  Diānai bija iespēja  uzgleznot  savu gleznu,  un māksliniece  neliedza  savus  padomus, lai iedrošinātu Diānu.  Meitene  bija ļoti iepriecināta par noorganizēto tikšanos ar mākslinieci  Ievu Bondari un iespēju veidot savu darbu, kuru ir nolēmusi parādīt arī skolā.