Uz Valdekas pili, lai izzinātu kultūrvidi

 

Lai veiksmīgi īstenotu šī mācību gada tēmu un izveidotu metodisko materiālu “Kultūrvides izziņas takas”, 2020. gada 16. septembrī mūsu skolas skolēni un pedagogi devās uz Valdekas pili, kura ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju mājvieta. Pateicoties Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras  profesorei un vadošajai pētniecei Natalijai Ņitavskai, mēs tikām viesmīlīgi uzņemti. Par kultūrvidi stāstīja ilggadēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente Silvija Rubene. Pēc interesantā un ilustratīvā stāstījuma pārrunāšanas, skolēniem bija iespēja iepazīt Valdekas pili.

 Ar pils telpām iepazīstināja Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras galvenais speciālists Artūrs Mengots. Ēkā saglabāts vēsturiskais telpu izkārtojums, kas mūsdienu acīm dažkārt  šķiet neizprotams, par 19. gadsimta būvniecības paradumiem  konferenču zālē vēsta vēsturiskās griestu sijas un fragmenti no apmetuma, bet lielajā zālē atjaunoti griestu ornamenti. Skolēni guva vērtīgas atziņas un idejas, lai veidotu kultūrvides izziņas takas un varbūt nākotnē  kuplinātu arī  Ainavu arhitektūras un plānošanas studijas programmas studējošu pulku.