Valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas nedēļa

Valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas nedēļā no 2021.gada 17. – 21.maijam skolēniem bija iespēja izpaust savas radošās spējas un prasmes, pildot neikdienišķus uzdevumus, paplašinot redzesloku latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, vācu valodā, mūzikā un vizuālā mākslā.

Valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas nedēļas laikā tika izvēlētas skolas kopējā metodiskā projekta “Kultūrvides izziņas takas tēmas: “Vides objekti mūsu skolas apkārtnē’’ 1. – 6.klase, “Vides objekti Svētbirzē’’ 7. – 8.klase, “Vides objekti Valdekas pils apkārtnē” 9.klase. Skolēni pētīja, rakstīja, tulkoja, domāja, zīmēja, līmēja, fotografēja, sadarbojās un vērtēja. 1.-5. klasei notika āra nodarbības skolas teritorijā, pētot skolas apkārtnes kultūrvidi. 7.klase devās pārgājienā uz Svētbirzi, izvēlējās vienu koku un rakstīja stāstu par notikumiem Svētbirzē no šī koka redzespunkta. 7.klases skolēni rakstīja arī dzejoli par pavasari, veidoja literārās gadagrāmatas un lasīja savus darbus. 9. klases skolēni rakstīja stāstiņus “Dažādas sajūtas manā skolas dzīvē” un veidoja miniatūru grāmatiņas, kuras ir lieliska dāvana skolai, audzinātājai un pašiem sev, jo tajās aprakstītas katra personīgās sajūtas mācoties šajā skolā no 1.-9.klasei.