Valsts svētki mūsu skolā

Svinīgs un neierasts šogad bija Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītais svinīgais pasākums. 2020. gada 17. novembra rītā Jelgavas pamatskolas “Valdeka” skolēni un pedagogi pulcējās skolas pagalmā, lai veidotu sveču kompozīcijas. Klātesošos uzrunāja skolas direktore Gunda Balode un direktora vietniece izglītības jomā Dace Ekša ,akcentējot piederību valstij un katra atbildību par tās izaugsmi. Svinīgajā pasākumā skanēja skaistākie vārdi mūsu zemei,  dzeja un tautasdziesmas. Pasākuma noslēgumā  tika izpildīta  Latvijas valsts himna, vēlot saules mūžu mūsu Latvijai.