Sapulces darba kārtība

Pārskats par 2019./2020. m. g. veiktajiem skolas vides labiekārtošanas pasākumiem.

Izmaiņas speciālās izglītības programmu finansēšanas kārtībā.

Aktualitātes jaunajā mācību gadā.

  • Mācību saturs un pieeja atbilstoši jaunajam pamatizglītības standartam.
  • Vērtēšanas kārtība 2020./2021. mācību gadā.

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g. saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25.punktu.

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana izglītības iestādē.

Audzināšanas un pagarinātās dienas grupas darba organizācija.

Dažādi jautājumi.