Veselības nedēļa!

No 12. aprīļa līdz 18. aprīlim mūsu skolā bija veselības nedēļa, kuras laikā tika aktualizēta veselīga uztura un dzīvesveida nozīme. Veselības nedēļas ietvaros skolēni gatavoja veselīgas brokastis, veidoja plakātus un iesaistījās dažādās sportiskās aktivitātēs. Lai ievērotu mūsu skolas tradīcijas,  2019. gada 18. aprīlī  notika ārstnieciskās vingrošanas skate. Katras klases skolēni bija nopietni gatavojušies šim pasākumam un padomājuši arī par atbilstošu vizuālo noformējumu.

Pasākumu atklāja skolas direktore Gunda Balode, bet to vadīja skolotājas Ruta Brīvmane un Silvija Krūmiņa.

Ieskaņā uzstājās skolēni no “Draugu” klases kopā ar savām skolotājām Līgu Pērkoni un Leldi Dombrovsku. Čaplinisku noskaņu piešķīra mazās, melnās, gaumīgās platmalītes.

Turpinājumā vērojām 1.–3. klašu priekšnesumus. Kausu balvā šajā klašu grupā ieguva 3. klases skolēni. Jauki, ka arī audzinātāja Dace Cabe iesaistījās priekšnesumā.

Vidējā grupā(4.-6.klase) vispārliecinošākais priekšnesums bija 6. klasei, otro vietu ieguva 4. klase, bet 5. klase šoreiz palika 3. vietā.

Vecākajā(7.–9.klase) grupā līderi bija 8. klases skolēni, un arī viņi saņēma kausu, kaut gan skatītāju simpātijas piederēja 9. klases skolēniem, kuri savu priekšnesumu bija veidojuši pilnīgi patstāvīgi, jo nevarēja vienoties ar ārstnieciskās vingrošanas skolotāju par izpildījuma principiem. Viņu priekšnesums bija ļoti atraktīvs, kurā tika iekļauti arī akrobātiski elementi, tādēļ skatītājiem patika vislabāk, viņi saņēma skatītāju simpātiju balvu.

Žūrijas komisijā bija Līga Gutnika, Dace Podniece un Linda Rimgaile.

Starpbrīžos skolēni bija sagatavojuši deju priekšnesumu, un zālē valdīja draudzīga, brīva un labvēlīga gaisotne. Tradicionāli pasākumu apmeklēja arī vecāki un absolventi, bija jauka iespēja pirms Lieldienām draudzīgā atmosfērā parunāties.

Natālija Freimane