Veselību veicinoša diennakts nometne „Sajūti pasauli radoši”

            No 11.marta līdz16.martam Jelgavas 1.internātpamatskolā- attīstības centrā norisinājās veselību veicinoša diennakts nometne „Sajūti pasauli radoši” bērniem ar kustību un fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem. Nometnes  laikā ģimeniskā un radošā atmosfērā gan bērni, gan pieaugušie darbojās dažādās interesantās aktivitātēs.