“Zelta grauds 2019”

 

 

 

Atzīmējot Skolotāju dienu, 2019. gada 4.oktobrī tika pasniegti pilsētas domes Pateicības raksti pilsētas pedagogiem un jau sesto gadu tradicionālā Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva “Zelta grauds”.

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes veicināšanas balva par

ieguldīto darbu, sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, tika pasniegta Jelgavas pamatskolai «Valdeka»­attīstības centram. Uzsākot šo mācību gadu, mūsu skola var lepoties ar iegūto balvu un augsto novērtējumu.

Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā saņēma mūsu skolas izglītības psiholoģe Agita Vimba. Agita, veicot darba pienākumus, sadarbojas gan ar skolas pedagoģisko personālu, gan ar tehniskajiem darbiniekiem. Viņai ir laba sadarbība ar izglītojamajiem un viņu vecākiem. Agita vada skolas atbalsta komandas darbu. Veic izglītojamo psiholoģisko izpēti un konsultē Zemgales reģiona pedagogus, atbalsta personālu. Viņa palīdz bērnam sevi labāk saprast, pilnveidot saskarsmes iemaņas, psiholoģiski sagatavoties patstāvīgajai dzīvei, saglabāt pašcieņu un cerību pat grūtos personīgās dzīves brīžos.