Ziemassvētku pasākums skolā

Ziemassvētku laiks visus ielīksmo,

Bērnu dziesmas tik priecīgi skan.

Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot.

Šis laiks dāvā prieku, māca izstarot to.

        22. decembrī, noslēdzoties mācību gada pirmajam pusgadam skolas aktu zālē skolēnus un skolotājus gaidīja īpašs pārsteigums, pašu iestudēts – ierunāts, iedziedāts un iedejots Ziemassvētku uzvedums.

Ļoti mājīgā un draudzīgā atmosfērā tika sumināti čaklākie un centīgākie skolēni.

Paldies vecākiem par atbalstu bērniem!

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Ziemassvētkos dāvināsim viens otram labus vārdus un siltumu! Gaišus, baltus Ziemassvētkus!