Zinātnieku nakts Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā

27.septembrī pl. 18:00-21:00 ZRKAC sadarbībā ar Jelgavas pilsētas skolām Zinātnieku naktī aicināja pie sevis, mazos pētniekus – pirmskolas un sākumskolas skolēnus ar vecākiem.

Šajā vakarā tika piedāvāts apmeklēt radošas darbnīcas, interaktīvas nodarbības un aizraujošus demonstrējumus par dažādām ar zinātni saistītām tēmām.

Mūsu skolas piedāvātie eksperementi bija bailīgie (bēgošie) pipari, peldošā ola un apgriezto bultu ilūzija.

Paldies 8. klases skolniece Annai Marijai Jurgenai un Dainim Berjozam par radošās darbnīcas “Kuģu cīņas” organizēšanu un vadīšanu.