Pasākums “ Esi drošs un vesels”

2018. gada 4.oktobrī Jelgavas 1.internātpamatskolas-attīstības centra 5.-6.klašu izglītojamie piedalījās Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas organizētajā pasākumā “Esi drošs un vesels”, kurš …

Metodiskā diena Ogresgala pamatskolā

Metodiskā diena Ogresgala pamatskolā Lai veiksmīgi īstenotu Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra 2018./19. m. g. izvirzīto metodisko tēmu par āra nodarbībām, …

Rudu, rudu, rudenīti!

Rudu, rudu, rudenīti! Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra skolēni no dažādām rudens veltēm skolas priekšā Latvijas simtgadei par godu veidoja …

”Mana zeme skaistā”

Latvijas valsts simtgadei veltīts projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā” Arī mūsu skola ir viena no tām …

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura piedāvā speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskiem, …

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas tālākizglītības kursu A programmas

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides bezmaksas tālākizglītības kursu A programmas : No 2018.gada augusta līdz novembrim Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs …

Mācību gada noslēguma seminārs

2018. gada 13. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika mācību gada noslēguma seminārs Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem. Seminārā …

Pieredzes apmaiņa Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā

maijā vairāki Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi devās pieredzes apmaiņā uz Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības centru, lai papildinātu …

Eiropas Sporta nedēļa 23. – 30. septembris Esi kustīgs. Esi veselīgs.   Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika …

“Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”

Projekta nosaukums “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!” Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046897 Projekta īstenošanas laiks: Projekta sākuma …

Vecāki var pieteikt bērnus ar speciālām

Vecāki var pieteikt bērnus ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības programmās No šā gada 1. septembra Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā papildus …

“Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa” (Aspazija) 2018./2019. m. g., laikā no 17. septembra līdz 15. oktobrim, Jelgavas izglītības …

Rudens – mācību ekskursiju laiks (literatūras, vēstures, bioloģijas apguve ārpus klases) 2018./2019. mācību gadā, veiksmīgi sadarbojoties ar audzinātājiem, tika plānotas …