Attīstības centrs

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura piedāvā speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskiem, somatiskiem, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem. http://www.jpskvaldeka.lv/ Sniedzam bezmaksas individuālas konsultācijas (izglītības metodiķi, speciālais pedagogs un speciālais pedagogs, kas strādā pēc Montesori metodes, Read more…

Attīstības centrs

Metodiskā diena.

2019.gada 22. oktobrī mūsu skolas pedagogi viesojās Šauļu logopēdiskajā skolā Lietuvā. Iepazināmies ar  Šauļu logopēdiskās skolas  darbības virzieniem  un  pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā Lietuvā, kā arī piedalījāmies mācību stundās. Pedagogi iepazina starpdisciplinārās stundas: “Baltijas zelts”, “Eņģelis”, “Iepazīsti sevi” un matemātikas Read more…

Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs.

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem. 23.09.2019.  Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā notika  informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. LLU studenti pilnveidoja zināšanas speciālās pedagoģijas terminoloģijā un mācību metodēs. Studenti papildināja izpratni Read more…

Jaunumi

ERASMUS+

ERASMUS+ projekta  K1 mobilitāte Itālijā   Turpinot dalību Erasmus + K1 projektā “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns”, no 2019. gada 5. oktobra līdz 12.oktobrim direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika un izglītības metodiķe Marika Cabija devās Read more…

Jaunumi

Zinātnieku nakts!

Zinātnieku nakts Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 27.septembrī pl. 18:00-21:00 ZRKAC sadarbībā ar Jelgavas pilsētas skolām Zinātnieku naktī aicināja pie sevis, mazos pētniekus – pirmskolas un sākumskolas skolēnus ar vecākiem. Šajā vakarā tika piedāvāts apmeklēt radošas darbnīcas, interaktīvas nodarbības un Read more…

Jaunumi

Latvijas olimpiskās komandas talismans!

Aicina balsot par labāko zīmējumu konkursā “Latvijas olimpiskās komandas talismans!” Līdz 29. septembrim tirdzniecības centra “Pilsētas pasāža” 2. stāvā apskatāma Olimpiskajai dienai veltītajam zīmējumu konkursam iesniegto Jelgavas bērnudārznieku un skolēnu darbu izstāde. Tieši skatītāji balsojot noteiks to zīmējumu, kas no Read more…