JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMIEM ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 19.pantu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai palīdzētu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, tajā skaitā, pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ģimenēm, kuras finansiāli ietekmējusi Covid – 19 izraisītā krīze.

Vecākiem aicinām aizpildīt iesniegumu veidlapas un nosūtīt uz skolas e-pastu jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv

Informācijai sazināties ar:

Dace Ekša  tel. 29536996

Skaidrīte Krastiņa  tel. 29453952

Vecāku iesniegums atbalstam
Domes lēmums