Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas izglītības grupā

 

Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs īsteno trīs speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kas pielāgotas bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem, ar somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

 

Izglītojamie tiek uzņemti trīs pirmsskolas izglītības programmās:

01015311– speciālā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;

01015411 – speciālā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (paredzēta izglītojamajiem ar dažādām hroniskām saslimšanām un bieži slimojošiem bērniem);

01015611 – speciālā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (paredzēta bērniem, kuri lēnāk apgūst skolai nepieciešamās pamatprasmes).

 

Pirmsskolas izglītības grupā uzņemam Jelgavā un citviet Zemgales reģionā deklarētus izglītojamos no 3 līdz 7 gadu vecumam.

Pirmsskolas izglītības grupas darbalaiks ir no pulksten 7.00 līdz 19.00.

Vietu skaits grupa -12, kas ļauj nodrošināt individuālu pieeju un nepieciešamo atbalstu katram izglītojamajam.

Izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.

 

Piesakot bērnu Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs pirmsskolas izglītības grupā, vecākiem izglītības iestādē jāuzraksta iesniegums un jāuzrāda pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

Vecāku iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā, taču jāuzsver, ka priekšroka būs Jelgavā deklarētiem bērniem. Jautājumu gadījumā vecāki var zvanīt pa tālruņiem 63029514.

 

Izglītības iestādei, pateicoties pašvaldības un valsts atbalstam, ir izveidota laba infrastruktūra un atbalsta sistēma, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram bērnam – ir pieejami medicīnas darbinieku pakalpojumi, masāžas, ūdens procedūras, individuālas nodarbības pie fizioterapeita un citi pakalpojumi, kas palīdz uzlabot un nostiprināt audzēkņu veselību un kvalitatīvāk apgūt izglītību.

 

Izglītības iestādē ir attīstoša un sakārtota vide, piemērota bērniem ar kustību traucējumiem, ir iekārtots Montesori kabinets, sajūtu telpa. Tiek īstenota kompetenču pieeju mācību saturā.