Vai testi jāveic arī pārslimojušajiem un vakcinētajiem izglītojamiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem?
Izglītojamiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, pedagogiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, netiek organizēts rutīnas skrīninga tests.
Kā līdz 15.11. tiks testēti tie pedagogi un izglītības iestāžu nodarbinātie, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju?
Pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju, tāpat kā līdz šim nodos individuālos siekalu testus skolās atbilstoši laboratoriju grafikiem. Pēc 15.11. izglītības iestāžu darbiniekiem testēšana vairs nav paredzēta.
Kas jāievēro skolām, skolēniem, pedagogiem, organizējot testēšanu?
Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Skolēni jāaicina testu nodot individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos. Jāizvairās  no jaunu kontaktpersonu veidošanās.
Uzmanību! Atsevišķās izglītības iestādēs sadarbībā ar laboratorijām tiks veikti pilotprojekti saistībā ar testēšanas metodēm un vakcinēto/pārslimojušo testēšanu. Tādā gadījumā testēšanas process var notikt pēc cita protokola, stingrā laboratorijas ārstniecības personu uzraudzībā.
 
Kā notiks testēšana klātienes mācību laikā no 15. līdz 17.11.?
·         Nedēļā no 15. līdz 17.novembrim skolās notiks skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam ar pūla (kociņu) metodi.
·         18.11., un 19.11. testēšana nenotiks
·         Izglītības iestādes, kam pēc grafika testēšana 18. un 19. 11.2021. laboratorijas skrīnings nenotiek: šo skolu skolniekiem, skolotājiem, darbiniekiem paredzēts izmantot piegādātos antigēna paštestus. Paštestus paredzēts izlietot 17.11.2021. un otru – 21.11.2021.
·         Paštesti izglītības iestādēm tiks piegādāti 09.11. – 17.11. Paredzēts ka katram izglītojamam un izglītības iestādes darbiniekiem tiks piegādāti 2 paštestu komplekti.
·         Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais siekalu tests laboratorijā. Informācija sekos par detalizētu rīcību gadījumā, ja tests ir pozitīvs.
Atgādinām: Ieteikumi izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download