Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g.

Mācībus procesa īstenošanas A, B, C modelis

Informatīvs dokuments