PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪŠANOS.

No 23.03.2020. mācību darbs skolā notiks attālināti pēc  direktores apstiprināta stundu saraksta.

Stundu sakarsts tiks  ievadīts e-klasē skolēnu dienasgrāmatā. 

 

Skolēniem par  attālinātām mācībām

 • Visa informācija par attālināto mācību procesu būs pieejama e-klasē.
 • E-klases pastā saņemsi darba uzdevumus un atgriezeniskās saites sūtīšanas nosacījumus nedēļas mācību stundām.
 • Veiktos darbus iesūti skolotājiem pēc skolotāju noteiktām prasībām.
 • Skolotājs sadarbībā ar klases audzinātāju regulāri sekos līdzi veiktajām darbam, nepieciešamības gadījumā sazināsies ar vecākiem.
 • Neparedzētos gadījumos (slimība, interneta, datortehnikas problēmas, u.c.) sazinies ar priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju un vienojieties par tālāko rīcību.
 • Saziņa ar skolotāju notiek e-klasē vai pa tālruni.

Ieteikumi:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!

Informācija vecākiem  

Šis ir laiks, kad mums jāsadarbojas, lai veiksmīgi nodrošinātu attālinātu mācību procesu, lūgums:

 • Sekot, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos, kas saistīti ar tiešsaisti.
 • Par neparedzētiem gadījumiem (slimība, interneta, datortehnikas problēmas, u.c.) informējiet klases audzinātāju.
 • Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīties ar darba veikšanas nosacījumiem, kuri jums tiks atsūtīti e-klases pastā.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas.