Klases audzinātāji 2023./2024.mācību gads

Klase Audzinātājs Telpa
1.B Līga Žilinska 44.kab.
2.B Diāna Cabija 24.kab.
2.D, 2.G un 3.D Anda Vainovska 48.kab.
3.B un 3.E Nadežda Laure 45.kab.
4.B, 5.D un 5.G Jolanta Tautere 46.kab.
5.B un 5.E Agnese Rencberga 47.kab.
6.B, 6.E un 7.D Baiba Dzirkale 16.kab.
7.B Jānis Otikovs 49.kab.
8.B un 8.E Māra Miķelsone 42.kab.
9.B Jolanta Ābelīte 143.kab.
9.D un 9.G Krista Statkus 144.kab.
1.A Inga Zagrjadina 322.kab.
2.A Natālija Pentjuša 23.kab.
3.A Guna Adamoviča 232.kab.
4.A Aiva Šimkūna 22.kab.
4.C Irina Bistrova 15.kab.
5.A un 6.A Dzintra Šķēle 142.kab.
7.A Lelde Dombrovska 116.kab.
8.A un 8.F Guna Ragovska 145.kab.
9.A Lita Safranoviča 145.kab.