Mūsu skolas 1. un 2. septembris!

Ar bērnu čalām, smaidu, prieku, draudzību, jauku atkalsatikšanos, satraukumu par pirmajām skolas gaitām, ar pedagogu un skolas darbinieku atvērtību, spēju pielāgoties un rūpēm par skolas bērniem un vecāku sirdssilto klātbūtni uzsākām 2022./ 2023.mācību gadu!

Jelgavas pamatskolā “Valdeka”- attīstības cents skolas gaitas 1. klasē uzsāka 23 skolēni.

Paldies par sadarbību “TirkizBand” grupas dalībniekam Gundaram Caunem Zinību dienas svētku pasākumā!

2.septembrī Sporta un drošības dienā izkustējāmies, atkārtojām drošības noteikumus, izpildījām dažādas sportiskas disciplīnas.