Skolas e-pasts: jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv
Fakss: 63029514
Mājas lapa: – www.jpskvaldeka.lv
Adrese: Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004

Administrācijas dežūras
2023./2024. mācību gadā

Administrācijas
pārstāvis
Vārds, uzvārds Pieņemšanas
laiki
Administrācijas
dežūras
Tālruņa
numurs
Direktore Dace Ekša Pirmdienās
15.00 – 18.00
Pirmdienās
12.00 – 18.00
63023684,
24556760
Direktores vietniece
izglītības jomā
Krista Statkus Otrdienās
15.00 – 18.00
Otrdienās
12.00 – 20.00
29921471
Direktores vietnieks
IT jomā
Jānis Arājs Trešdienās
15.00 – 18.00
Trešdienās
12.00 – 20.00
27115664
Direktores vietniece
metodiskajā darbā
Līga Gutnika Ceturtdienās
15.00 – 18.00
Ceturtdienās
12.00 – 20.00
29521627
Direktores vietniece
izglītības jomā
Skaidrīte Čerevko Piektdienās
15.00 – 18.00
Piektdienās
12.00 – 20.00
63029794,
29577213

Kontakti

Direktore
Dace Ekša
tel. 63023684; 24556760
Dace.Eksa@izglitiba.jelgava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā
Skaidrīte Čerevko
tel. 63029794; 29577213
Skaidrite.Cerevko@izglitiba.jelgava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā
Krista Statkus
tel. 29921471
Krista.Statkus@izglitiba.jelgava.lv

Direktores vietniece metodiskajā darbā
Līga Gutnika
tel. 29521627
Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Direktores vietnieks IT jomā
Jānis Arājs
tel. 27115664
Janis.Arajs@izglitiba.jelgava.lv

Psihologs
Agita Vimba
Konsultācijas pie psihologa pēc iepriekšēja pieraksta pa mob.tālr. 26816226
Pieņemšanas laiki
P. 8.30 – 16.30
O. 8.30 – 13.30
T. 8.30 – 16.30
Konsultācijas bez iepriekšējas pieteikšanās (13.00 – 15.00)
C. 8.30 – 13.30
Pk. 9.00 – 13.00

Sekretāre
Ieva Laska
tel. 63029514
Ieva.Laska@izglitiba.jelgava.lv

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
Raitis Boss
tel. 26074790
Raitis.Boss@izglitiba.jelgava.lv

Medicīnas daļa
mob. 28693612

Dienesta viesnīcas dežurants
tel. 63021014

Skolā uzņem ar Valsts un/vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
Valsts medicīniski pedagoģiskā komisija – tel. 67212227
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-pedagogiski-mediciniska-komisija
https://www.jelgava.lv/pakalpojumi/izglitiba/pasvaldibas-pedagogiski-mediciniskas-komisijas-atzinuma-sanemsana/