Fotogrāfiju un foto kolāžu konkurss “100 fotomirkļi Latvijā”

NOLIKUMS

 

 

 

 

MĒRĶI UN UZDEVUMI

 1. Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi fotomākslā.
 2. Rosināt interesi par Latvijas ievērojamām vietām un dabu, tās daudzveidību un saglabāšanu.

3.Veicināt konkursa dalībnieku interesi par fotomākslu.

4.Veicināt klasesbiedru, vecāku un skolotāju sadarbību un pieredzes apmaiņu.

 

ORGANIZATORI

Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra Valodu un mākslas metodiskā apvienība

DALĪBNIEKI

Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra 1.-9.klašu skolēni, skolotāji un vecāki.

KONKURSA TĒMA UN NOSACĪJUMI

Risinot konkursa tēmu „100 fotomirkļi Latvijā”, konkursa dalībnieki tiek aicināti pētīt un izzināt Latvijas dabu un ievērojamākās vietas, tās fotogrāfējot.

Konkursā var piedalīties individuāli  vai klašu kolektīvi (kopdarbs).

Fotogrāfijas var būt tapušas jau pirms vairākiem gadiem, bet tajās obligāti jābūt redzamam vismaz vienam skolēnam, kurš tagad mācās šajā klasē. Piemēram, skolēns vasarā ar savu ģimeni ir bijis Daugavpils cietoksnī un iemūžinājis šo mirkli savā telefonā.

Individuāli katrs skolēns var iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas. Kopdarba apjoms – ne vairāk par 100 fotogrāfijām.

Pie viena no objektiem var būt tapusi tikai viena fotogrāfija (piemēram, pie J.Čakstes pieminekļa var būt uzņemta tikai viena fotogrāfija).

Ieteikumi objektu izvēlei fotomirkļu iemūžināšanai:

 1. Klases kolektīva foto;
 2. Pie skolas;
 3. Pie Jelgavas pils,
 4. Pie Trīsvienības baznīcas torņa;
 5. Pie J.Čakstes pieminekļa;
 6. Pie Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles;
 7. Pie Jāņa luterāņu baznīca,
 8. Pie Sv. Annas luterāņu baznīcas;
 9. Pie Mītavas tilta;
 10. Pie Lielupes;
 11. Pie Jelgavas nosaukuma;
 12. Pie vārda “Latvija” (vārds var būt uzrakstīts vai izlikts no akmentiņiem, lapām, skolēni var sastāties, veidojot burtus utt.);
 13. Pie vārda “Latvija” kādā no svešvalodām (krievu, vācu, angļu utt.);
 14. Pie muzeja,
 15. Pie Jelgavas kultūras nama;
 16. Pie Ā. Alunāna muzeja;
 17. Jelgavas vecpilsētā.
 18. Pie Brīvības pieminekļa,
 19. Pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas,
 20. Pie Aigara Bikšes tēlniecības darba “Divi Raiņi”;
 21. Vecrīgā;
 22. Pie Prezidenta pils,
 23. Pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja,
 24. Jāņa Čakstes dzimtas mājas “Auči”;
 25. Fotomirkļi no dažādām klases ekskursijām.
 26. Mežā,
 27. Pie jūras,
 28. Laukos;
 29. Parkā;
 30. Pie savām mājām utt.

NORISE

            1.posms Fotogrāfiju vākšana, apkopošana, noformēšana individuāli vai klašu kolektīvos ;

            2.posms Iesniegšana un izvērtēšana skolā;

            3.posms Labāko fotogrāfiju apkopošana skolā.        

Darbu iesniegšana UN noformēšana

Darbus iesniegt līdz 2018.gada 30.novembrim. Darbus jāiesniedz personīgi D.Podniecei vai jāiesūta elektroniski deisedeisija@inbox.lv. Ja tiek veidota kolāža, tad šīs fotogrāfijas arī būtu vēlams iesūtīt elektroniski.

Dalībnieki, atbilstoši konkursa tēmai, veido kolāžu no fotogrāfijām uz A0 pelēka kartona vai prezentāciju Power Point formātā. Piedaloties individuāli, fotogrāfija/as arī tiek iesniegtas Power Point formātā.

Katrai fotogrāfijai jābūt klāt norādītai vietai, kur šī fotogrāfija ir uzņemta, autors un laiks (vismaz gads, piem., 2017.gads). Autors var būt gan skolēns, gan skolotājs  un vecāks.

Pie iesniegtajiem darbiem jābūt vizītkartei ar autora/autoru vārdiem, klasi.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

 Pēc darbu iesniegšanas notiek darbu izvērtēšana un labāko darbu apbalvošana Valodu un mākslas nedēļas laikā, kā arī tiek elektroniski apkopotas labākās fotogrāfijas no visiem darbiem.

Vērtēšanas kritēriji:

– atbilstība nolikuma prasībām,

– darba izpildījuma kvalitāte,

– oriģinalitāte,

-attieksme pret darbu.

Žūrija izvirza oriģinālākos un mākslinieciski interesantākos darbus, piešķirot darbu autoriem I, II un III pakāpes diplomus. Kā arī speciālbalvu klašu kolektīviem – ekskursiju.

 

Lai jums visiem radoša, ģimeniska un patriotiska darbošanās! Vēlu veiksmi!

Skolotāja Dace Podniece