ATVER SIRDI ZEMGALĒ.

Skola ir vieta, kur vienkopus pulcējas daudz un dažādi bērni, kuri vēlas apgūt zināšanas atbilstoši savām spējām. Skolotājam strādājot ir jāspēj pielāgoties katra bērna vajadzībām.

Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs, ir  skola, kuras nosaukums norāda- skola attīstās, meklē labākos risinājumus, lai atbalstītu bērnus un ģimenes, palīdzētu bērniem,  kuri īsteno speciālās izglītības programmas, iekļauties sabiedrībā un apgūt mācību programmu.

No 13. novembra līdz 10. decembrim skolā notiek pasākumu kopums ”Interaktīvu pasākumu īstenošana skolās, kas īsteno speciālās izglītības programmas”, ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros.

13. novembrī ir notikušas pirmās nodarbības, kuras vadīja “Iespēja izaugsmei” vadītāja Irēna Domniece ar komandu. Pasākuma ietvaros notiek praktiskās nodarbības ar bērniem, paredzētas praktiskās nodarbības pedagogiem un sociāliem aprūpētājiem.

Mēs esam tie, kas mācāmies paši un esam gatavi dalīties ar  jau iegūtajām zināšanām.

 

Direktores vietniece izglītības jomā  Skaidrīte Čerevko