1. maijā vairāki Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi devās pieredzes apmaiņā uz Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības centru, lai papildinātu zināšanas, kā strādāt ar izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem un komunikācijas grūtībām.

Skolā mūs laipni sagaidīja un uzņēma direktora vietniece metodiskajā darbā Ieviņa Vanaga un direktora vietniece izglītības jomā Madara Ančereviča.

Apvienotās 1. – 3. klases skolotāja Iveta iepazīstināja ar prezentāciju par skolu, tajā apgūstamajām izglītības programmām un dienas kārtību skolēniem.

Mūsu skolas pedagogiem bija iespēja vērot arī rīta cēliena atklāto nodarbību šajā klasē, kuru vadīja skolotājas Iveta un Junita, kā arī iepazīties ar vairākiem mācību materiāliem, kuri tiek izmantoti mācību darbā.

Ļoti vērtīga bija diskusija, vairāk kā stundas garumā, kurā direktora vietnieces dalījās savā pieredzē par darbu, tā organizāciju un metodēm ar izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem, kā arī par to, kā veidot pozitīvu sadarbību ar skolēnu vecākiem. Mūsu skolas pedagogiem bija iespēja uzdot un saņemt atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem.