Deju sadraudzības pasākums

Ritmikas un deju kustības plastikas skolotāja Ingrīda Spiridonova citēja: “Par dejotāju nepiedzimst, par dejotāju kļūst!”

Deja sākas ar ritmu, spēju mācīties klausīties melodiju..

Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs deju draugu sadraudzības pasākumā ar Jelgavas 4. sākumskolu. Paldies mūsu drosmīgajiem skolēniem no “Draugu” klases un mazajām princesītēm! Paldies skolotājai par jaunu un noderīgu dzīvesprasmju mācīšanu!