Video pieteikumu līdz 20. maijam elektroniski augšupielādēt var ŠEIT, vai arī iesūtīt to uz e-pastu Elina.Gaile@kultura.jelgava.lv, norādot pieteicēja vārdu, kolektīva nosaukumu vai dalībnieku grupu, kā arī saiti, kur pieejams augšupielādētais video (video augšupielādē kādā no elektroniskajām video glabāšanas platformām, piemēram failiem.lv).

Video var filmēt ar viedtālruni, taču būtiski, lai filmēšanai tiktu izmantots vertikālais formāts, tam netiktu veikta papildus apstrāde (krāsu korekcijas un uz video izvietots teksts) un tas netiktu filmēts pārlieku izgaismotā vai tumšā vietā. Dejas izaicinājumā var piedalīties individuāli, ģimenes lokā, ar kolēģiem vai kolektīvu.

Sagatavojot video materiālus, svarīgi atcerēties par valstī noteikto epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu. Organizatoriem ir tiesības nepieņemt kādu no pieteikumiem, ja tajā uzskatāmi tiek pārkāpti kādi no noteiktajiem ierobežojumiem.