ERASMUS+ projekta  K1 mobilitāte Vācijā

 

 

Īsi pirms mācību gada sākuma no 26.augusta līdz 31. augustam “ERASMUS +” projekta ietvaros Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra skolotājas – Sandra Rubene un Ligita Vecuma-Veco piedalījās  kursos Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies.”

 

Kursu norises vieta bija Vācijas galvaspilsēta  Berlīne, Carl Duisberg mācību centrs. Kursus vadīja lektore Ilde Faedis no Itālijas.

21.gadsimta mācību stunda ir izaicinājums ikkatram pedagogam, tāpēc lietderīga bija iepazīšanās ar jaunu mācīšanas un mācīšanās pieeju Flipped Classroom. Šī metodika aicina domāt par mājas darbu un klases aktivitāšu izkārtojuma maiņu mācību procesā. Apgrieztā Klase  metode ir tāda, kas apvērš tipisko mācību satura iegūšanas un pielietošanas ciklu. Tā balstās uz skolēnu pirms stundas iegūto nepieciešamo informāciju un esošajām zināšanām, ko skolotāji palīdz skolēniem aktīvi un interaktīvi izzināt, izprast un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajā mācību procesā. “Apgrieztā” klase uztur skolēnu mācīšanos mācību centrā, kas pilda vissvarīgāko lomu, vadot uz dziļāku domāšanu un augstākiem attīstības līmeņiem.

Kursos tika piedāvātas dažādām klases pārvaldīšanas metodes, tai skaitā klases noteikumu izstrāde, sniedzot skaidras instrukcijas.

Tā kā viena no mūsu skolas prioritātēm ir sociāli emocionālās audzināšana, tad ļoti svarīgas bija skolēna motivāciju veicinošās aktivitātes, kuru mērķis ir mudināt un iedrošināt skolēnus, pārdomāt visas klases un savu rīcību. Daudz tika runāts un diskutēts, kā organizēt pāru un grupu darbu, attīstot pozitīvas attiecības.

Mūsu pedagogiem arī bija dota iespēja dalīties ar mūsu skolas labo praksi iekļaujošas izglītības īstenošanā.

 

Kursu noslēgumā dalībnieki saņēma EURO PASS apliecinājumu un kursu sertifikātu.

Iegūto pieredzi, zināšanas un prasmes varēsim pielietot savu audzēkņu izglītošanai un attīstībai, kā arī daloties ar savas un citu izglītības iestāžu pedagogiem.