ERASMUS+ projekta  K1 mobilitāte Itālijā

 

Turpinot dalību Erasmus + K1 projektā “Iekļaujoša un atbalstoša skola – zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns”, no 2019. gada 5. oktobra līdz 12.oktobrim direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika un izglītības metodiķe Marika Cabija devās uz mācību mobilitāti Itālijā, kur Erasmus+  projekta  ietvaros piedalījās profesionālas pilnveides kursos “Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students’ segregation”.

Mācības notika Bolognā un kursu organizātori bija “Institute for Training, Employability and Mobile learning”.

Vizīte sākās ar Bolognas vēsturiskā centra apskati un sadraudzības pasākumu svētdienas pēcpusdienā.

 

 

 

 

Turpmākās dienas aizritēja spraigā darbā, iepazīstoties ar Itālijas izglītības modeli, kas dod iespēju pārvarēt segregāciju izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.  Liela uzmanība tika pievērsta izglītojamo speciālo vajadzību diagnostikai  un individuālo izglītības plānu izstrādei, kas nodrošina sekmīgu izglītojamo iekļaušanu skolās. Dalībniekiem tika dota iespēja to salīdzināt ar Spānijas, Portugāles, Bulgārijas un Latvijas izglītības sistēmām un iekļaujošās izglītības īstenošanas modeļiem.

Apmeklējot Bolognas pamatskolu, pedagogiem bija iespēja redzēt un pārrunāt izaicinājumus un labo praksi skolā iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām.

Projekta dalībnieki iepazinās un apsprieda mācību stratēģijas pirmsskolā un pamatskolā, iepazinās ar metodikām un instrumentiem, kas ļauj veiksmīgāk iekļaut visus izglītojamos mācību procesā sniedzot iespēju līdzdarboties.

Kursi noslēdzās ar mācību rezultātu apspriešanu, jaunu starptautisku sadarbības partneru kontaktu apmaiņu, turpmāko pasākumu plānošanu un kursa apliecību saņemšanu.