Iekļaujošās izglītības īstenošana vispārizglītojošās skolās

Laika posmā no 2021. gada jūnija līdz 2021. gada novembrim, mūsu skola pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālam atbalstam īstenoja pedagogu profesionālās pilnveides 8 kursu ciklu. Tika piedāvātas divas programmas – “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” un “Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”.

Pateicoties šim kursu ciklam 120  Zemgales reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi, kursos guva jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā.

Pateicoties šim kursu ciklam 120  Zemgales reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi, kursos guva jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā.

Pedagogi ne tikai apguva teorētiskās zināšanas, bet daudz darbojās arī praktiski. Kursu laikā tika pārrunātas un analizētas dažādas problēmsituācijas, ar kurām pedagogi saskaras savā ikdienas darbā. Nodarbību laikā pedagogi labprāt  dalījās ar savu labo praksi iekļaujošas izglītības īstenošanā.

Noslēdzoties kursiem, esam saņēmuši pozitīvu novērtējumu un daudz labu atsauksmju par gūto pieredzi,  zināšanu un prasmju aktualitāti un nepieciešamību, kā arī to praktisko pielietojumu ikdienas mācību procesā.