Informatīvi izglītojošs seminārs LLU studentiem

2021. gada 27. septembrī mūsu skolas attīstības centra speciālisti virtuālajā vidē tikās ar LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros.

Semināra laikā studenti tika iepazīstināti ar Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra atbalsta sistēmu un individuālā darba ar izglītojamajiem īstenošanu iekļaujošajā izglītībā.

Studenti iepazinās ar speciālās izglītības programmām, to īstenošanu speciālajās un vispārizglītojošajās skolās. Tika pārrunāti iespējamie izglītojamo traucējumu veidi, to atbalsta pasākumi,  speciālistu sadarbība, kā arī, diskutējot, tika meklēti ieteikumi un risinājumi dažādām skolas ikdienas problēmsituācijām.

Seminārā tika pārrunāta arī atbalsta komandas nozīmīgums un loma izglītības iestādē, komandas un speciālistu darba funkcijas atbalsta nodrošināšanai skolēnu iekļaušanā.

Studenti tika iepazīstināti arī ar skolēnu speciālo vajadzību diagnostikas metodēm.

Visa semināra gaitā studenti aktīvi iesaistījās diskusijās, uzdeva daudz interesējošus jautājumus un labprāt dalījās savā pieredzē.