Vecāki var pieteikt bērnus ar speciālām

vajadzībām pirmsskolas izglītības programmās

 

No šā gada 1. septembra Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā papildus speciālās pamatizglītības programmām tiks īstenotas arī trīs speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kas pielāgotas bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem, ar somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Kopumā pirmsskolas izglītības grupā plānots uzņemt līdz 15 audzēkņiem.

Līdz ar statusa maiņu Jelgavas 1. internātpamatskola kā attīstības centrs papildus veic arī konsultatīvu un metodisku darbu kvalitatīvas iekļaujošas izglītības nodrošināšanai, strādājot gan ar skolēniem un viņu vecākiem, gan arī ar pedagogiem. Tāpat nodrošinām agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem, bet no septembra, līdztekus tam, skolā sāks darboties arī pirmsskolas izglītības grupa.

Bērni tiks uzņemti trīs pirmsskolas izglītības programmās – speciālajā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, speciālajā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (paredzēta izglītojamajiem ar dažādām hroniskām saslimšanām un bieži slimojošiem bērniem), kā arī speciālajā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (paredzēta bērniem, kuri lēnāk apgūst skolai nepieciešamās pamatprasmes). Jāpiebilst, ka minētās izglītības programmas Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā tiek īstenotas arī pamatskolas posmā.

Kopumā pirmsskolas izglītības grupā plānots uzņemt 15 Jelgavā un citviet Zemgales reģionā deklarētus izglītojamos no 3 līdz 6 gadu vecumam – sadalījumu pa programmām noteiks pieprasījums. Piesakot bērnu Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra pirmsskolas izglītības grupā, vecākiem izglītības iestādē jāuzraksta iesniegums un jāuzrāda pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Vecāku iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā, taču jāuzsver, ka priekšroka būs Jelgavā deklarētiem bērniem. Jautājumu gadījumā vecāki var zvanīt pa tālruņiem 63029514, 63023684.

Izglītības iestādei, pateicoties pašvaldības un valsts atbalstam, ir izveidota laba infrastruktūra un atbalsta sistēma, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram bērnam – ir pieejami medicīnas darbinieku pakalpojumi, masāžas, ūdens procedūras, individuālas nodarbības pie fizioterapeita un citi pakalpojumi, kas palīdz uzlabot un nostiprināt audzēkņu veselību un kvalitatīvāk apgūt izglītību. Izglītības iestādē ir attīstoša un sakārtota vide, piemērota bērniem ar kustību traucējumiem, ir iekārtots Montesori metodes kabinets, sajūtu telpa, aprīkotas ārstnieciskās vingrošanas zāles. Tāpat nodrošinām kompetenču pieeju mācību saturā.

Pirmsskolas izglītības grupas darbalaiks būs no pulksten 7.00 līdz 19.00, un bērniem bez maksas tiks nodrošinātas trīs ēdienreizes dienā.