Valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas nedēļa un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 104. gadadienas svinības .

No 2022.gada 7.novembra līdz 11.novembrim skolā notika valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas nedēļa. Šīs nedēļas moto bija izvēlēti rakstnieka un dzejnieka Rūdolfa Blaumaņa pirms 120 gadiem radīta dzejoļa “Tālavas taurētājs” spēcīgākie vārdi: “Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods”.

Šajā laikā latviešu, angļu un krievu valodas, vizuālās mākslas, mūzikas un teātra mākslas skolotāji aktīvi sadarbojās, veidojot starppriekšmetu saikni. Uzsvars tika likts uz valstiskuma apziņas, pilsoniskās līdzdalības un patriotisma stiprināšanu.

Skolēni iepazina Latvijas valsts simbolus, gatavoja auseklīšus papīra plastikas tehnikā, mācījās gan pašu sacerētus, gan dzejnieku radītus dzejoļus par Latviju, par sevi un par dabas skaistumu, dziedāja dziesmas un gatavojās Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajam pasākumam.

11.novembrī jomas nedēļas noslēgumā notika radošo darbu lasījumu pasākums. Pasākumā 2. un 3.klases skolēni skandēja sagatavotos dzejolīšus, 4.klases skolēni mūs iepazīstināja ar dzejnieka Ulda Ausekļa dzejoļiem no krājuma “Kaķēns margrietiņās”, 8.klases zēni mums atgādināja dzejoli “Tālavas taurētājs”, savukārt, 7.klases, 8. un 9. klases skolēni atklāja mums savu radošumu lasot savus sacerētos dzejoļus gan latviešu valodā, gan to tulkojumus krievu un angļu valodās.

Patriotiska noskaņa valdīja arī nedēļā pirms valsts svētkiem, jo visi priecājās par skaisti noformētām skolas telpām un katrs skolēns lepojās ar savu gatavoto auseklīti, kurš priecēja skatītājus skolas gaitenī.

17.novembrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienas svinīgais pasākums, kurā ar lielu mīlestību pret savu valsti un atbildības sajūtu uzstājās gan skolēni, gan skolotāji dziedot un izsakot savas jūtas dzejā. Bērni darbojās radošajās darbnīcās “Mana zelta Latvija”.

Paldies skolēniem, skolotājiem un tehniskiem darbiniekiem, kuri palīdzēja sagatavot šos svētkus! Katrs mēs esam daļiņa no Latvijas un mūsu katra spēkos ir darīt godu sev, savai tautai un Latvijai!