Lai veicinātu sadarbību starp Lietuvas un Latvijas speciālās izglītības iestādēm, attīstot veselīgu dzīvesveidu, no 2021.gada aprīļa līdz jūnijam Jelgavas pamatskolas “Valdeka“ attīstības centrs skolēni un pedagogi bija iesaistījušies  starptautiskā projektā “Kustību dinamika 2021“ un sadarbojās ar Šauļu “Dermės” skolu (Lietuva).

Projekta mērķis ir  dot skolēniem un skolotājiem iespēju piedalīties sporta aktivitātēs, deju un kustību  stundās.  Ņemot vērā visus ierobežojumus, kas šajā laikā noteikti, dalība projektā bija zoom platformā, ar kuras starpniecību mūsu skolas skolēni varēja piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs.

8. un 9.klases skolēni piedalījās sporta nodarbībās, kurās iepazina dažādas kustības, stiepšanās vingrinājumus, savukārt 4.klases skolēni līdzdarbojās, apgūstot basketbola spēles pamatus.

8.klases skolēni 29. aprīli, kas kopš 1982. gada pēc UNESCO Starptautiskās dejas padomes (International Dance Council – CID) iniciatīvas tiek atzīmēta kā Starptautiskā dejas diena, piedalījās dejas stundā. Deja ir universāla valoda. Tā ļauj iepazīt citas valstis, tautas, cilvēkus un kultūru. Deja veicina brīvību, izpratni, draudzību un toleranci.

Paldies skolēniem un pedagogiem par enerģiju un  kustību prieku!