Mācību gada noslēguma pasākums!

 

31. maijā skolas aktu zālē notika mācību gada noslēguma pasākums, kurā svinīgā atmosfērā tika teikts PALDIES gan ģimenēm, gan skolotājiem par atbalstu skolēnu izglītošanā. Pateicības tika izteiktas arī skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem dažādās jomās visa mācību gada garumā un skolas tēla spodrināšanu.