2022. gada 27. oktobrī Jelgavas pamatskolā “Valdeka” tika organizēta metodiskā diena, kurā pedagogi iepazinās ar vieglo valodu un tās izmantošanas iespējām mācību procesā. Par vieglo valodu un tās mērķtiecīgu izmatošanu iekļaujošā izglītībā stāstīja izglītības metodiķe Rūta Kozlova.Par gūto pieredzi Erasmus projektā “The 4Cs: Creativity,Critikal Thinking, Communication and Coloboration in Schools “ Francijā  stāstīja direktore Dace Ekša un

direktora vietniece izglītības jomā Skaidrīte Čerevko. Kolēģi tika iepazīstināti ar jaunākajām idejām radošuma, kritiskās domāšanas, komunikācijas un sadarbības izpratnē mācību procesā.

Savukārt par  Erasmus projektā ” Outdoor education: a new way of teaching and learning” Tenerifē gūto pieredzi stāstīja izglītības metodiķe Marika Cabija un direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika. Kolēģes aktualizēja āra nodarbību labvēlīgo ietekmi mācību procesā, iepazīstināja ar aktivitātēm un grupu spēlēm, kuras var izmantot  nodarbībās ārpus klases telpām.