Jelgavas Centra pamatskolas pedagogi

 papildina zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā

Skolēnu brīvlaika nedēļas pirmajā dienā 24. oktobrī Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra izglītības metodiķi viesojās Jelgavas Centra pamatskolā, lai dalītos savā pieredzē un zināšanās par pedagoģiskā procesa plānošanu un vadīšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika pedagogus iepazīstināja ar jaunākajām aktualitātēm iekļaujošās izglītības jomā.

Izglītības metodiķes Marika Cabija un Ilze Šteinburga aktualizēja jautājumus par skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu ikdienas mācību procesā. Tika pārrunāti piemērojamie atbalsta pasākumi gan ikdienas darbā, gan pārbaudes darbos. Pedagogi dalījās arī savā pieredzē, praktiski darbojoties grupu darbā un aktīvi diskutējot par piemērotāko skolēniem.

Savukārt, izglītības metodiķe un psiholoģe Agita Vimba sniedza ieskatu par speciālo vajadzību diagnostikas metodēm, ar kuru palīdzību skolēnu soli pa solim virzīt nepieciešamā atbalsta saņemšanai. Tika pārrunātas un analizētas arī dažādas situācijas, kā labāk atbalstīt un iekļaut skolēnus ar uzvedības problēmām.

Kursu noslēgumā tika nonākts pie secinājuma, ka katrs skolēns ir svarīgs un katram ir jāmeklē individuāla pieeja, jo tā sniedz iespēju atbilstoši skolēna spējām parādīt apgūtās zināšanas un prasmes.